Бхаджа Говиндам

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Бхаджа Говиндам

„Бхаджа Годиндам“ е една от най-обичаните поеми в Индия. Приписва се на Ади Шанкарачаря, който веднъж минавайки със своите ученици покрай един садху отдаден на наизустяване на свещени текстове „изпява“ Бхаджа Говиндам. Всеки стих е бисер. Тук намираме и безсмъртния стих, чрез който във възможно най-кратка форма се изразява същината на Веданта като учение: „нитя анитя вивека вичара“, т.е. „непрекъснато различаване между преходното и вечното“

БХАДЖА ГОВИНДАМ*

ТЪРСИ ИСТИНАТА

1. Търси Истината, търси Истината, търси Истината! /О, глупав ум/

В съдбовния час не ще намериш спасение

в граматичните правила и наизустените текстове.

2. О, глупако, откажи се от жаждата за трупане на богатство;

създай на нейно място жаждата за познаване на Реалността.

Каквото и да спечелиш чрез труда си,

бъди доволен с придобитото.

3. Не падай в плен на безумна илюзия

зървайки пленителните форми на жена.

Това е само разновидност на плът, мазнина и т.н.

Размишлявай в себе си отново и отново.

4. Изключително нестабилна е капката вода върху лотусовия лист –

така подобен е живота в своята несигурност.

Разбери, че целия свят,

изпълнен с болест и измама, е обзет от мъка.

5. Докато печели добре,човек е обграден с приятели.

По-късно, когато тялото изнемощее,

не му обръщат внимание дори и в къщи.

6. Докато дъхът обитава тялото,

богатството в къщи се увеличава.

Но щом дъхът напусне тялото и то започне да гние,

дори и съпругата се страхува от същото това тяло.

7. Като дете човек се забавлява с играчки;

в младостта си е привързан към девойка;

на старини е оплетен в тревоги за бъдещето –

дали някой ще се сети някога за върховната Реалност?

8. Коя е жена ти? Кой е синът ти?

Необяснимо чудно е това оплитане в земното.

Чий си ти? Кой си ти? Откъде си дошъл?

О, братко, размисли върху тази Истина тук и сега.

9. В компанията на добри и свети люде се ражда непривързаността;

от непривъзраността се ражда свободата от заблуда, а от тази

свобода идва непоколебимото постоянство; от непоколебимото

постоянство се ражда освобождението.

10. Когато младостта си отиде, къде е тогава страстта?

Когато водата пресъхне, къде е езерото?

Когато богатството си отиде, къде изчезват обожателите?

Когато изгрее знанието за реалността, какво остава от самсара?

11. Не се увличай напразно по богатство, хора, младост;

времето отнася всичко за миг.

Веднъж разбрал и осъзнал това като напълно илюзорно

влизаш в Реалността, Брахман.

12. Ден и нощ, вечер и сутрин, зима и пролет идват и си отиват;

времето си играе, животът изтича,

но уви поривите на желанието остават.

13. Защо са тези тревоги за жена и богатство, О, неразумни?

Не съществува ли за теб Всевишният, който нарежда всичко?

Във трите свята близостта с добрите и святите е лодка,

с която се преминава морето на съществуванието.

14. Един със сплъстени кичури, друг с обръсната глава;

трети пък си изскубва косата косъм по косъм,

четвърти се маскира с оранжева роба – глупак, който гледа и не вижда.

Наистина всички тези маски са само да пълнят корема.

15. Тялото се износва, косата посивява,

зъбите окапват, подпирайки

се с тояжка обикаля стареца насам-натам,

но уви, желанията не го напускат.

16. Огън напича лицето, слънцето – гърба отзад.

През нощта трепери с брадичка между коленете,

с шепа храна от подаяния преживяйки под дърветата –

но уви, желанията не го напускат.

17. Друг се запътил там, където Ганга среща океана, съблюдаващ строги

обети или се отдава на благотворителност.

Сто живота като този лишени от Знанието,

няма начин да допринесат за освобождението.

18. Живееки под дървото в двора на храма,

спейки на земята, облечен с кожа,

отрекъл всяко притежание и удоволствие –

за този човек няма ли непривързаността да донесе щастие?

19. Отдаден на духовни практики или ликуващ в сетивните наслади,

радвайки се на компания или пребивавайки в самота – само този,

чийто ум почива в Бог, той е щастлив, щастлив, истински щастлив.

20. Който е учил от Бхагавад Гита дори малко,

който е пил от Ганга дори само една капка вода,

който се е преклонил пред Бога дори само веднъж –

над него Смъртта няма повече власт.

21. Раждане отново и отново, смърт отново и отново,

лежейки в майчината утроба отново и отново –

тази безкрайна самсара е толкова трудно да бъде прекосена!

О, Господи, дари ни спасение чрез милостта Си!

22. Светеца облечен с дреха от черга,

чийто път води отвъд достойно

и недостойно, чийто ум е погълнат от духовната практика, с

е радва точно като дете, като луд човек.

23. Кой си ти? Кой съм аз? От къде съм дошъл?

Коя е майка ми? Кой е баща ми?

Разсъждавайки така човек отхвърля света като несъществен,

роден от собственото въображение.

24. В теб, в мен и навсякъде е само Бог проникващ всичко.

Напразно се гневиш на мен изчерпал своето търпение.

Поддържай равновесие на ума всеки момент,

ако наистина жадуваш да познаеш Бога.

25. Не се въвличай в борба или съюз с враг, приятел, роднина или син.

Виж Атман /Аз-а/ присъстващ във всичко и навсякъде

и по този начин отхвърли невежеството,

причина за привидните различия.

26. Трансформирал желанието, гнева, алчността и заблудата,

мъдрият вижда Атман като “Аз съм Той”.

Глупаците лишени от Себе-познание

се мъчат в плен на ада.

27. Рецитирай Гита и мантрувай Сахасранама (Хилядата имена на Вишну),

медитирай постоянно върху Божията форма с ум почиващ в доброто,

а богатството да се раздава на нуждаещите се.

28. Щастливо отдаден на плътски наслади,

уви, по-късно тялото заболява.

Въпреки че смъртта слага край на всичко,

даже и тогава човек не изоставя своите греховни пътища.

29. Богатството е бедствие – помни винаги това.

Няма ни най-малко щастие в него.

Богатият се страхува дори от сина си.

Такъв е законът навсякъде.

30. Контрол на енергията /праните/,

отдръпване на сетивата от външния свят /пратяхара/,

различаване между преходното и вечното /всеки миг/,

медитация и самадхи – практикувай тези с усърдие, с изключително усърдие.

31. Предавайки се в лотусовите нозе на Учителя,

ученика скоро бива освободен от самсара.

Така, постигайки контрол върху сетивата и

ума, ти ще съзреш Бога в дълбините на своето сърце.

*Bhaja Govindam е с много значения. Говинда е едно от имената на Бога. Така че може да се преведе и като “Търси Бога”. “Бхаджа” има също значения и на “почитане”, “богопреклонение” и т.н. така че има смисъл на “Почитай Бога, Търси Истината”

Провеждаме нашите занимания в залата на ул.Богомил 31, ет 2.

Адрес на Студиото:

град Пловдив, ул.Богомил 31, ет 2. Телефон:0878 300 250 – Лора Тодорова Email:lalita_pl @ abv.bg
© Copyright 2019 - Йога Студио ОМ