Какво е йога? Традицията на Бихарската школа

  • Home
  • /
  • Какво е йога? Традицията на Бихарската школа

Какво е Йога ?

„Още от древността йога принадлежи на човечеството.Това е най-ценното съкровище, притежавано от хората.Човешката личност се състои от три основни компонента: тяло, ум и душа.Да владеем тялото си, да контролираме ума си, да бъдем посветени в големите загадки на душата и да достигнем до равновесие на тези три нива на съществуване – физическо, умствено и духовно – това е йога.

Йога е всичко онова, което те прави добър, позитивен, хармоничен, открит, спокоен, отговорен и физически здрав.

„Йога е пътят, който води човека към опознаване на себе си. Тя му помага също да направи тялото си здраво и силно и да го освободи от всякакви токсини и ненужни вещества, които смущават функционирането му. Тя го изправя пред бъркотията в ума и пред грешките и комплексите в неговата личност. Помага му да се освободи от ограничения си начин на мислене, от мненията и идеите, с които обществото и заобикалящата го среда са напълнили мозъка му. Тя го води обратно към неговия собствен център и му помага да открие себе си, да разбере кой е той в действителност и какво всъщност иска от живота.

Йога е като огромен океан с един цял свят на дъното. Тя има много различни аспекти, които помагат според нуждите и целите на този, който я практикува. Буквално думата „йога“ означава „съединение“ – съединение на чистото съзнание и на индивидуалното съзнание в човека. Но за да достигне до това висше състояние на съществуване човек трябва да започне от първото стъпало на стълбата.“

Свами Сатянанда Сарасвати

ЙОГА –УНИВЕРСАЛНА КУЛТУРА

Йога е безсмъртна и вечна  световна култура, представляваща нуждата на човека от развитие и преминаване отвъд ограниченията. Не бива да се бърка с гимнастика, молитва, ритуал или религиозно вярване  или да се възприема по този начин.Тя не е ограничена в никоя култура, традиция или религия. Йога е общодостъпен, систематичен процес на преживяване на висшите състояния на съзнание. Тя е универсалното желание за духовност, за трасцеденталност. Духът на йога обединява различните световни религии, философии и култури в единство от човечност, благополучие и всеобщо развитие към духовна еволюция. Хората по света се обръщат към йога, за да постигнат по-добро здраве, покой на ума, радост и духовно издигане.

Йога се е зародила в зората на човешката цивилизация като естествен подтик, вродено любопитство да се изследва и преживее тялото и ума. В мига, в който човекът е осъзнал различните  по-фини нива на изживяване и съзнание, и на вътрешните духовни състояния, започват да се създават техники за обучение и развиване на тялото и ума, за да могат да се преживеят тези трансцедентални състояния.

Индийските мъдреци изграждат и усъвършенстват една традиция на самонаблюдение за изследване на вътрешната същност.Развивайки интуиция, те разкриват много от тайните на живота. Предавайки  устно чрез връзката между гуру и ученик,това огромно познание , йога се разгръща, поколение след поколение, като жива традиция  и наука.По този начин през вековете се създават различни школи, в които се преподават техники и философии, организирани по  систематичен начин. Думата „йога „ идва от санскритската дума „юдж”, която означава „обединявам”.На практика йога е система от последователни техники за развитие и трансформация на личността. Практикуващият йога развива здраве и жизненост, тя дава сили за преодоляване на ежедневните предизвикателства на живота, като носи хармония и баланс на индивида в заобикалящата го среда.

Сатянанда Йога

Сатянанда йога, известна още като Бихар йога/Бихарската школа/ е създадена през втората половина на 20 век от Свами Сатянанда Сарасвати. Неговата система на йога спечели одобрението на медицинските, научните и образователните общности както на Изтока така и на Запада, и затова Сатянанда йога получи международно признание като научно обоснована система,замислена по начин, подходящ за тялото и ума на съвременния човек.Тя е базирана на древните йогийски традиции, но е така устроена, че да отговаряна на съвременните потребности. Подходяща е за всички възрасти, като по прост, плавен и внимателен начин включва всички аспекти на живота. Всички практики са фокусирани върху развитието на вътрешното осъзнаване: първо, чрез самите техники, а след това, чрез постепенно прилагане на медитативна осъзнатост към различни страни на ежедневния живот.

Освен хатха йога/ за оздравяване на тялото, ума и енергийните потоци/, Сатянанда йога включва и други традиционни видове йога за стабилизиране и усъвършенстване на ума и емоциите.Това са джнана йога /за умствена устойчивост, мъдрост и себепознание/, бхакти йога / за емоционална устойчивост и преданост/ и карма йога / за работа и действие с осъзнаване и с нагласа за безкористно служене в полза на другите/.Чрез прилагането на тези четири /а и на други/ видове йога, за всеки човек има богат избор да открие серия от практики, задоволяващи потребностите му.Тази гъвкавост на обхвата и избора е основата на холистичния подход, предлаган от Сатянанда йога.

Сатянанда йога разпространява ползите от йога сред по- широки обществени кръгове, като сътрудничи с професионалисти от такива области като здравеопазване и рехабилитация, образование, екология, бизнес и работна среда, затвори, грижи за възрастни хора, грижи за хора с увреждания, космически програми, грижи за здравето по време на полети и при служба в армията.Тя предприема изследвания за влиянието на йога върху ума и тялото и предлага на хората здравословен начин на живот, който може да бъде съчетан с нормалното им ежедневие.

ТРАДИЦИЯТА

свами Шивананда

Свами Шивананда Сарасвати

 

Свами Шивананда Сарасвати е един от великите духовни учители на 20 век.Роден е на 8 септември 1887 г. в село Патамадаи, Тамил Наду, Индия в набожно семейство. Завършва медицина и практикува до 1923 година, когато постепенно започва да разбира, че медицината лекува само повърхностно, тогава той изоставя доходната си професия и се връща в Индия в търсене на духовно просветление. В Ришикеш среща своя гуру Свами Вишвананда Сарасвати , който го посвещава в монашеския орден основан от Шанкара – Даснами сампрадая и му дава името Шивананда. След посвещението си Шивананда се установява в Ришикеш и се посвещава на усилена духовна практика. Той практикува аскетизъм в продължение на няколко години, но също така помага на болните. С пари от застрахователна полица Шивананда основава медицински пункт в Лакшманджула през 1927 г. и служи на поклонници, светци и бедняци, използвайки медицинските си знания. Духовната практика на Шивананда кулминира в преживяване на “нирвикалпа самадхи(екстатично свръхсъзнание).

Свами Шивананда основава Обществото за божествен живот в Ришикеш през 1936 г., чиято първа квартира е краварник. Впоследствие е построен Шиванандашрам . Издаването на месечното списание Божественият живот започва през септември 1938 г. На 3 декември 1943 г. започва непрестанното пеене на махамантрата Харе Рама Харе Кришна, за да се повлияе на световното съзнание, което е силно помрачено от Втората световна война. Шивананда изпраща книги за йога и веданта на Йосиф Сталин и Уинстън Чърчил и Хари Труман. През 1945 г. основава Аюрведическа аптека, Йога-ведантическата горска академия през 1948 г., Шивананда очна болница през 1957 г. През 1950 г. прави проповедническа обиколка на Индия и Цейлон, по време на която говори и по радиостанции, а през 1953 г. организира Световен парламент на религиите в Ришикеш.

В своето учение Свами Шивананда синтезира различните пътеки на йога, бхакти йога (йога чрез преданост и любов към Бог), карма йога (йога чрез служене), джнана йога (йога чрез мъдрост), хатха йога (йога чрез упражнения) и раджа йога (йога чрез медитация), наричайки подхода си „йога на синтеза“.

Свами Шивананда постига махасамадхи (съзнателно напускане на тялото си) в своя кутир (бунгало) на 14 юли 1963 г. На мястото е издигнато малко светилище.

Написал е над 200 книги за йога и веданта, които са източник на мъдрост и знания и до днес.

свами Сатянанда

Свами Сатянанда Сарасвати

Свами Сатянанда Сарасвати е роден през 1923 год. Ученик на Свами Шивананда и основател на Бихарската школа по йога /Сатянанда йога/.

През 1943 г. Свами Сатянанда отива в Ришикеш, Утаракханд, където е посветен от Свами Шивананда в монашеския орден Даснами . Той служи в различни отдели на Обществото за божествен живот в продължение на 12 години. Редактира списанието на хинди, пише статии и стихотворения. Допринася много за излизането на превода и коментара на Свами Шивананда върху Брихадараняка упанишад. След напускането си на ашрама странства като паривраджака санясин (странстващ монах) из Индия, Афганистан, Непал, Бирма и Цейлон, увеличавайки познанията си за духовните практики. През 1956 г. основава Международното йога движение в Мунгир, Бихар, а през1963 г. Бихарската школа по йога. През 1969 г. излиза книгата му Асана, Пранаяма,Бандха, Мудра, а през 1971 г. започва тригодишен курс за санясини (монаси) със 108 участници. През 1984 г. основава Шивананда матх, благотворително организация и Фондацията за изследвания върху йога. Сред приносите на Свами Сатянанда към йога са практиките Йога Нидра („йогически сън“), серията от упражнения Паванмуктасана и популяризирането на йогическите очистителни техники – Шаткарми. Пише около 80 книги за йога и тантра. През 1983 г. прехвърля отговорността за управлението на Бихарската школа по йога, основани от него върху Свами Ниранджанананда, а през 1988 г. напълно се оттегля от активен живот. В уединение той изпълнява висши духовни практики, като панчагни садхана, при която се излага на лятното слънце и на четири огъня, горящи, около него. След края на садханата, той организира веднъж годишно церемониите Сита калянам и Сат Чанди яджна в Рикхия, щат Джаркханд, на които преподава бхакти йога (йога на преданост и любов към бога) на последователите си. Също така изпълнява церемонията раджасуя яджна, изпълнена някога от цар Юдхищира от Махабхарата.

Парамахамса Сатянанда постига махасамадхи/съзнателно напускнане на тялото / на 5 декември 2009 г. в Рикхия.

Свами Ниранджананда Сарасвати

Свами Ниранджанананда Сарасвати

 

Свами Ниранджанананда Сарасвати (Свами Ниранджан) е роден в Раджнандгаон, Мадя Прадеш, Индия през 1960 г. и отива при своя духовен наставник Парамахамса Сатиянанда Сарасвати в Bihar School of Yoga, Мунгер /Бихар/ през 1964 г. Получава посвещение в саняса традицията Дашнами от своя Учител през 1970 г., а от 1971 г. пътува по света и открива ашрами и йога центрове в Европа, Австралия, Северна и Южна Америка. Това му помага да развие изключително разбиране както на западния интелектуален ум, така и на по-мистично ориентираните хора от Изтока.
На 30 години той е посветен в Парамахамса саняса, а през 1993 г. официално е представен за приемник на своя духовен учител Свами Сатиянанда Сарасвати и признат от лидерите на саняската традиция.

От 1983 г. до сега Свами Ниранджан ръководи дейностите на Bihar School of Yoga, Sivananda Math (благотворителна фондация, работеща изключително за подпомагането и развитието на населението в бедните и изостанали райони) и Yoga Research Foundation (фондацията за научни изследвания). През 1991г. той основава Sri Panchdashnam Paramahamsa Alakh Bara, за да продължи работата на своя Учител.

През 1994г. основава Bihar Yoga Bharati, първият в света университет по йога, издигайки по този начин преподаването на йога като философия и практика на съвременно академично ниво. Със създаването на йога движение за деца – Bal Yoga Mitra Mandal през 1995г., той осигурява и един естествен преход между йога традицията и съвременността.

Свами Ниранджан е автор на много книги и коментари за йога и Упанишадите. В момента разпределя времето си между управление на гореспоменатите йога институции в Индия и мисията да разпространява йога по света. Изключителен учител, в лекциите и семинарите по целия свят той успява да предаде същността на йога като наука за човешкия потенциал и като безценно личностно преживяване и опит.

Провеждаме нашите занимания в залата на ул.Богомил 31, ет 2.

Адрес на Студиото:

град Пловдив, ул.Богомил 31, ет 2. Телефон:0878 300 250 – Лора Тодорова Email:lalita_pl @ abv.bg
© Copyright 2019 - Йога Студио ОМ