Бихарска школа по йога

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Бихарска школа по йога

Бихар Скул ъф Йога е основан в град Мунгер (щата Бихар, Индия) от Свами Сатянанда Сарасвати през 1963 г. С течение на годините става известен из целия свят като школа от най-висок ранг за обучение в различни йогийски техники. Тук е и главният център на Международното движение по йога.
При оттеглянето на Свами Сатянанда неговият приемник Свами Ниранджанананда Сарасвати застава начело на Бихар Скул ъф Йога и прибавя редица нови мероприятия към дейностите на ашрама. Проведеният в Мунгер Световен конгрес по йога през есента на 1993 г. даде нови насоки за разпространението на тази доказала стойността си наука по света. Учени, лекари, саниясини и редица видни личности от цял свят съгласуваха дейността си, за да се прилагат постиженията на йога в полза на цялото човечество. Тук ще ви запознаем с някои от тези проекти, организирани в Индия.

Йога в медицината

В медицинските колежи на щата Бихар е въведено преподаването на предмет “йога терапия”. Квалифицирани в тази област учители от БСЙ водят занятията и запознават студентите и преподавателите с принципите на йога и приложението им в здравеопазването. Този проект има огромен успех и властите на щата изпратиха препоръка до Министерството на здравеопазването на Индия за въвеждане на “йога терапия” като редовен предмет в програмата на медицинското обучение за цялата страна.
Правителството на щата Бихар също гласува закон, изискващ всичките 16000 лекари в щата да преминат обучение по йога терапия. Подновяването на техните разрешителни ще зависи от успешното им представяне на съответните изпити. Това е много важна стъпка към официалното приемане на йога в медицината.

Йога в затворите

Йога се преподава и в затворите, за да се трансформират и успокоят умовете на престъпниците, да се намали нивото на стрес и безпокойство у тях, да се обуздае агресивността им и да се превърнат те в почтени граждани. Резултатите от досегашната работа са насърчаващи.

Йога в армията

Йога се преподава на войниците не само за физическо здраве, а за да могат те да се справят с умствените и психологическите проблеми, които възникват на фронта, в пустинята и във високопланинските местности. Те се обучават в най-различни техники за издръжливост на студ, съсредоточаване на вниманието и преодоляване на умората. В момента се обмисля създаване на отдел “Йога” в индийската Национална военна академия, за обучение на бъдещите офицери.

Йога в селските райони

Съществува желанието йога да се преподава във всяко населено място в страната. Началото е поставено в щата Бихар. Двама санясини и петима доброволци отиват в поредното село и живеят известно време с местните жители. Обикалят всички къщи, разговарят с хората, вникват в техните проблеми – лични, обществени, финансови. Те оказват необходимата помощ, като обучават селяните в принципите на йога и в правилата на хигиената, дават им различни съвети и препоръки; с помощта на доброволци почистват цялото село, оправят канализацията и пътищата и боядисват къщите. Така селището придобива един изцяло нов облик.
Сред първите избрани села са онези, в които престъпността е най-висока, и в резултат на тази програма стотици хора са предали оръжията си и са се заклели, че повече няма да извършват престъпления. Разкрити са и няколко фабрики за незаконно производство на оръжие. Очевидно е, че когато на хората се покажат принципите на йога и начините, по които те могат да бъдат съчетани на практика с техния живот, те стават по-щастливи и удовлетворени.

Първият Йога университет

Най-важното постижение е създаването в Мунгер на университет по йога, Бихар Йога Бхарати. Централното федерално правителство вече е признало университета и издаваните от него дипломи.
Засега университетът има три факултета:
1. Факултет по йога философия. В този факултет се изучават основните принципи на йога и се изследват древните текстове. Все още не знаем нищо за много от йогийските практики, описани във Ведите, Упанишадите и тантристките книги. Възстановяването на тези знания и прилагането им в живота е едно от направленията в работата на факултета. Друго важно направление е да се задълбочи собственото ни разбиране за целта и методиката на обучение на йога.
2. Факултет по йога психология. Тук се извършва обучение и изследователска работа в областта на психологията. Съвременната психология е все още в своето детство (зародила се е преди стотина години), докато йога психологията и по-специално аспектът за управлението на ума и преодоляването на умствената неуравновесеност е древна наука и методите й са преминали успешно изпитанията на хилядолетията. Целта е свързването й със съвременната психология и прилагането й в различни области на живота.
3. Факултет по приложни йога науки. Предвижда се в този факултет да има различни катедри. В една от тях ще се изследва влиянието на йогийските техники върху човека – какви процеси протичат в тялото и мозъка, когато се изпълняват асани, пранаяма, мудри, бандхи, техники за релаксация и концентрация. В друга катедра се извършват терапевтични изследвания. Тук се разработват методи и практики за лечение на физически и умствени заболявания. Трета катедра се занимава основно с проблемите на практиката – прилагане постиженията на науката йога в обществото. Изучава се натрупаният опит, пишат се дисертации, провеждат се методически и други изследвания.
Предлаганите курсове са с продължителност две години – четири семестъра. След успешното им приключване има възможност за защита на научни степени.

Йога и образование

Над 2000 гимназиални учители от щата Бихар са обучени да преподават йога по специално разработени учебни програми за деца. Филиалите на БСЙ в цяла Индия правят същото.
Не мислете, че всички в Индия приемат безрезервно йога. И там са разпространени различни схващания и много хора я смятат за нещо мистично. Но напоследък, когато тя вече е призната за наука и навсякъде по света лекари и учени изследват въздействието на йогийските практики, тя все по-широко се приема и в собствената си родина.

Шивананда Мат

Към БСЙ е основана и благотворителната организация Шивананда Мат. Нейната цел е да подпомага бедните и нуждаещите се. Тя предоставя подслон на бездомните, работа на безработните, образование на неграмотните и медицинска помощ на нуждаещите се. Избран е един от най-бедните райони в Индия. Свамита от БСЙ строят къщи безвъзмездно за бездомни семейства. На възрастните се осигурява работа, а на младите – образование. На цялото семейство се предоставя безплатна медицинска помощ.

Помощи при бедствия

В случай на наводнение, пожар или земетресение екипи от БСЙ се притичват на помощ на пострадалите, а Шивананда Мат предоставя медикаменти, дрехи и храна. Изграждат се също така и водопроводни инсталации, напоителни канали и други съоръжения, от които местното население има нужда. Закупен е трактор, с чиято помощ хората от БСЙ обработват нивите на селяните.

Строеж на болница

Наскоро приключи строежът на малка болница, която ежедневно обслужва около двеста пациенти. Първоначално вниманието бе насочено главно към лечението на туберкулоза, която е широко разпространена в този район. На пациентите се предоставят съответните лекарства и подходяща храна.

Проекти в Австралия

В Австралия са замислени два големи проекта. Първият включва основаването на центрове за холистична медицина, където ще се прилагат най-различни терапевтични методи – йога, акупунктура, хомеопатия, аюрведа, шиатсу и алопатия. Лечението ще се провежда от професионалисти, експерти в съответните области.
Вторият проект включва създаването на йога селище със собствено училище, земеделско стопанство и всички други необходими съоръжения. Хората ще живеят в малки къщи със своите семейства, ще работят и ще водят пълноценен живот, съобразно с принципите на йога.

* * *

Фактите, с които ви запознахме, свидетелстват за това, че йога не е нещо, откъснато от живота. Това е холистична наука, която позволява той да бъде изживян много по-пълноценно. На хората с проблеми тя съдейства за преодоляването им, а на всички тя помага да разберат, че трябва да използват своите способности в полза на цялото общество.

По материали от списание „Йога“ изд.БЙА

Провеждаме нашите занимания в залата на ул.Богомил 31, ет 2.

Адрес на Студиото:

град Пловдив, ул.Богомил 31, ет 2. Телефон:0878 300 250 – Лора Тодорова Email:lalita_pl @ abv.bg
© Copyright 2019 - Йога Студио ОМ