Чакри и надиси

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Чакри и надиси

ЕНЕРГИЙНИ КАНАЛИ – Нади,  ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРОВЕ – Чакри

 В човешкото тяло има 72 000 енергийни канала-наречени нади,по които се движи праната /енергията/.Те образуват праничното тяло- наречено пранамая коша.

Три от тези канала са най-главните и се намират по продължение на гръбначния стълб.

Пингала нади /слънчев енергиен канал/ – издига се  спираловидно от дясната страна на Муладхара чакра до дясната страна на Агия чакра.

Ида нади/лунен енергиен канал/ – издига се от лявата страна на Муладхара чакра, до лявата страна на Агия чакра.

Сушумна нади /централен енергиен канал/ – издига се  нагоре по продължение на гръбначния стълб от Муладхара до Сахасрара чакра. В основата на Муладхара чакра, върху лингам е навита 3.5 КундалиниШакти  /духовната енергия/.

Там, където Ида и Пингала се пресичат със Сушумна нади, енергията се завихря и се образуват чакрите /чакра на санскрит означава колело или вихър/.

Основните чакри са седем , като 6 от тях се образуват от  пресичането  на трите енергийни канала, от Муладхара  до Агия чакра.На темето на главата е разположена Сахасрара, която е обител  на най-висшето съзнание. Има  и още една чакра,която се казва Бинду. Означава точка. Там където се излива божественият нектар на блаженството. Намира се на най-високата точка отзад на главата, където брамините  си оставят кичур коса.

ЧАКРИ


Чакри

Муладхара чакра

Муладхара

„Мул” означава корен, а „адхара” – място .Намира се в перинеума /при мъжета/, в шийката на матката /при жените/.
Биджа мантра  ЛАМ.
Сетиво- обоняние /нос/.
Нейният символ е тъмно червен лотос с четири венчелистчета.В центъра има жълт квадрат , янтрата на притхви татва/ елемент „земя”/ В средата на квадрата е символът на Шакти – творческата енергия – червен триъгълник с насочен надолу връх.Муладхара е  седалището на първичната енергия- Кундалини шакти.Тя е източник на цялата енергия на човечеството и във вселената, била тя сексуална, емоционална, умствена, психична или духовна.Въпреки че тази енергия е една, тя приема различни качества и свойства в зависимост от психичните центрове, чрез които се проявява.За да се съсредоточите върху Муладхара чакра, ясно си представете червения обърнат триъгълник  или жълтия квадрат, символи на енергия и здравина, така че да усилите вътрешната си устойчивост и здравина.


Свадхищхана  чакра

Свадхищхана

Намира се в основата на гръбнака  на два пръста над  Муладхара чакра.
„Сва” – означава „себе си” , а  „стхан” – местообитание.
Цвят –оранжево-пурпурен лотос с 6 венчелистчета, в центъра има бял полумесец, янтрата на апас татва /елемент вода/.
Биджа мантра   ВАМ.
Сетиво- вкус/език/.
Свадихищхана чакра се свързва с търсенето на удоволствия и сигурност.При свадхищхана се набляга на преодоляването на страха и извличането на наслади от сетивните удоволствия. Когато е много активна се проявява под формата на непреодолими желания и копнежи.
На най-дълбоко ниво е седалището на индивидуалното и колективното несъзнавано.Тя е хранилището на всички самскари, минали умствени впечатления, съхранени под формата на архетипи.Тя е седалище на най- примитивните и дълбоко вкоренени инстинкти на човечеството.Чрез пречистването на този център се превъзмогва животинската природа.За концентрация визуализирайте огромен, дълбок океан с тъмни вълни под нощно небе.Движението на океана изобразава приливите и отливите на осъзнаването.


Манипура  чакра

Манипура 

Разположена в гръбнака  зад пъпа.”Мани” означава  скъпоценен камък, а  „пура” – град. Това е центърът на огъня, който е бляскав като бижу и сияен от жизненост и енергия.
Чакрата се изобразява като ярко жълт лотос с 10 венчелистчета.В лотоса има огнено червен триъгълник, янтрата на агни татва –елемента огън.
Биджа мантра  РАМ.
Сетиво- зрение /очи/.
Свързва се със зрението и краката, с амбицията и волята, както и с лидерските способности. В отрицателен план това може да се прояви като деспотизъм и приемане на другите хора просто като средство за постигане на лична власт и удовлетворяване на собствените потребности.
Слънчевият сплит се свързва с жизнените процеси и метаболизма, управлява дейността на панкреаса и жлъчката както и надбъбречните жлежи, които отделят адреналин.
За съсредоточаване върху този център си представете палещото слънце или огнена топка. Преживейте енергията под формата на светлина, която се излъчва от пъпа и се распростира из  цялото тяло.


Анахата чакра

Анахата

Разположена  в  гръбначния стълб зад гръдната кост на нивото на физическото сърце.
Анахат означава нударен.Сърдечният център е мястото, където се проявява звукът.Първичният звук, който извира отвъд  този материален свят, се нарича анахад нада, неударения звук.
Чакрата се символизира от тъмно син лотос  с 12 венчелистчета.В центъра на лото-са има шестоъгълник с два преплетени триъгълника,това е янтрата на ваю татва,или елемента въздух.
Биджа мантра  ЯМ.
Сетиво- допир, осезание /кожа/.
Свързана е с ръцете/даването и приемането/ и с емоциите в целия диапазон, от ограничената привързаност на ревността до безусловната любов.
С  пречистването на този център се проявяват чувства на всемирна дружба, любов и търпимост и приемане на хората такива каквито са.
На физическо нива Анахата се свързва със сърцето и белите дробове, с кръвоносната и дихателната система.
За медитация визуализирайте син лотос или  двата преплетени триъгълника и малък  ярък пламък, в средата – това е символът на дживатма, индивидуалната душа.


Вишудхи  чакра

Вишудхи

Разположена в  задната страна на врата, зад ямката на гърлото. Думата шудхи означава пречистване, а представката  ви усилва качеството.Виолетов лотос с 16 венчелистчета, в центъра на лотоса има бял кръг , янтрата на акаша татва – елемента етер.
Биджа мантра  ХАМ.
Сетиво – слух /уши/.
Във вишудхи чакра се развива правилно разбиране и разграничаване. Приема се двойнствеността на битието, което позволява на човек да следва естествения ход на живота и да оставя нещата да се случвата от само себе си.
Това е центърът, който се свързава с общуването, управлява ушите и гласните струни,областта на ларинкса, щитовидната и паращитовидните жлези.
Центърът в гърлото е мястото, където се излива божествения нектар наречен амрит, мистичният  елексир на безсмъртието се произвежда в Бинду чакра и се стича към Вишудхи чакра и се обработва и използва от тялото.
За съсредоточаване в този център извикайте образа на голяма капка нектар.Опитайте се да усетиет как ледено студени капки нектар се стичат към Вишудхи и носят усещане за блаженно опиянение.


Агия чакра

Агия

Агия чакра е разположена в средния мозък, зад центъра на междувеждието, на върха на гръбнака. Центърът е известен като третото око, окото на Шива, гуру чакра и др.
Агия означава командвам. В дълбоки медитативни състояния човек може да получи напътствия и наставления от своята божествена или  висша същност.
Агия чакра се изобразява  като сребърен  до тъмно лилав  лотос с 2 венчелистчета, които представляват слънцето и луната или пингала – положителната сила и ида- отрицателната сила.
Биджа мантра- АУМ /ОМ/.
Елемента на чакрата е умът.Това е центърът, където се развиват мъдростта и интуицията.
Агия чакра съответства на епифизита, отговаря за свръх менталните способности, като ясновидство, ясночуване и телепатия.
Стимулирането на Агия чакра развива  всички способности на ума като разум, памет и концентрация.
За концентрация се използва точката между двете вежди- брумадия център. Визуализирайте малка точка светлина, пламък или символа на мантрата  ОМ  и оставете мислите да се насочат към вътрешния гуру.


Бинду чакра

Намира се отзад на главата, където косата се завърта, мястото където, брамините си оставят кичур коса, символ на единственото  им желание за просветление.
Бинду означава капка или точка, символизира се от малък полумесец в тъмна нощ.
Бинду е центърът на нада, психичния звук,който се проявява при някои практики като брамари и шанмукхи мудра. В бинду се произвежда и съхранява амрит – божествения нектар.
Биджа мантра – ОМ.


Сахасрара чакра

Сахасрара

Разположена на темето на главата.Център на висшето съзнание.Сахасрара означава хиляда.Онагледява се като блестящ лотос с хиляда венчелистчета.В центъра на лотоса има сияен лингам от светлина, символ на чистото съзнание. В Сахасрара се осъществява мистичното съедиение на Съзнанието и Енергията – Шива и Шакти, сливането на индивидуалната душа с върховната  душа. Когато Кундалини се пробуди,тя се изкачва  през чакрите до Сахасрара и се слива с източника, от който произлиза.Когато това бъде постигнато, йогинът придобива върховно познание и преминава отвъд раждане и смърт.
Биджа мантра – ОМ.


Провеждаме нашите занимания в залата на ул.Богомил 31, ет 2.

Адрес на Студиото:

град Пловдив, ул.Богомил 31, ет 2. Телефон:0878 300 250 – Лора Тодорова Email:lalita_pl @ abv.bg
© Copyright 2019 - Йога Студио ОМ