НАДА йога

НАДА ЙОГА

Свами Сатянанда Сарасвати

От лекции на студенти от първия Международен курс за обучение на йога учители, 1967-68

Всяка практика или техника за медитация, която води до спиране на съзнанието се нарича лая йога. Има много садхани препоръчани в лая йога и нада йога е една от тях. Думата нада произлиза от санкритския корен над, означаващо „да тека“. От тук и етимологичното значение на нада, трябва да е процес или поток на съзнанието. Обикновено думата нада означава звук. Има четири етапа на проявление на звука според честотата и фиността или грубостта. Четирите етапа са: 1/ пара, 2/ пашянти, 3/ мадхяма и 4/ вайкхари. Тези четири етапа на звука трябва да се разбират научно.

Пара нада

Пара означава „трансцедентално“, „отвъд“ или „от другата страна“. Тя е отвъд обхвата на индриите или сетивните органи и ума и другите средства за възприятие. От тук и пара нада е трансцедентален звук. Това сочи към истината, че има област на супер съзнание, при която звукът се чува в различни измерения.

Студентите по класическа музика са осъзнати за факта, че всяка нота е съставена от различен брой вибрации на секунда. Те варират по дължина, скорост и височина. В една секунда, звукът може да има хиляди вибрации. Над определено ниво на висока честота, звукът става нечуваем и може да се възприема само субективно. Ушите не могат да възприемат такива звуци, които вибрират на голяма честота. Затова, ние не сме осъзнати за всички звуци, които съществуват в космоса. Звуците, които имат висока честота се трансформират в тишина. Отвъд определена граница, ушите нямат възможност да чуват.

Никой не може да чуе или разбере такъв звук, дори и да съществува тук и сега.

Пара или трансцеденталния звук, има най-високата честотна вибрация. Това качество на наситената вибрация, прави пара нечуваема. Различни тескстове спомената, че звукът пара няма вибрация. Това е звук, който няма движение и затова няма честота. Това е неподвижен звук, но ние не можем да възприемем звук, който няма вибрация, няма движение. Когато звукът достигне до максимална височина, придобива неподвижност и това е пара нада.

В Упаншадите, звукът на ОМ се казва, че произлиза от пара. Чуваемото напяване на ОМ, което произвеждане не е пара, тъй като е физическо, обект на чуването, разбирането и логиката. Затова, чуваемият ОМ може да се нарече трансцедентален ОМ. Пара е космичен и трансцедентален звук, опразнен от движението. Той едновременно е неподвижен и безкраен. Има форма и светлина. Неговата природа е джьоти (светлина). Различава се от всички звуци, които обикновено се чуват или възприемат. Упанишадите ясно  казват „Това е ОМ, този звук е ОМ“.

Пашянти

Вторият етап на звука, който има по-малка честота и е по-груб от пара е пашянти. Това е звук, който не може да се чуе, но може да се види. Пашянти на Санскрит означава „това, което може да се види или визуализира“. Древните писания твърдят, че този звук може да се възприеме. Как човек може да види звук? Е, някога, чули ли сте музикално произведение на сън? Това конкретно измерение на звука, като при съня, се нарича пашянти. Може да се нарече умствен звук, който не е нито съзнателен звук нито полусъзнателен звук. Това е подсъзнателен звук, който се отнася до качество на ума и не принадлеже към качеството от органите на сетивата, като езика или ушите.

Когато казвам на глас „Рама, Рама, Рама, Рама“, това ще се нарича вайкхари, но когато затворя очите и устата и навлеза навътре и умствено повтарям звука Рама, като визуализиране цвета и формата му с вътрешното око, това е познато, като пашянти. Когато всеки външен звук е премахнат и Вие чувате нов едновременно нов звук, неприсъщ на природата на чуваемите звуци, знайте, че това е специален звук или нада от пашянти.

   Мадхяма

Форма на звук, който има по-ниска честота от пара и пашянти, но е по-фина, отколкото чуваемата вайкари форма на звука е позната, като мадхяма. Това е звук, който се произвежда от шепот. Няма звучен ефект в него. Мадхяма произвежда миниатюрни вирбации със шепота. При обикновения звук, два обекта се удрят един друг, за да се произведе звук. Но при мадхяма, няма силен удар между два обекта, за да се произведе чуваем звук. Например, докато се произвежда звук, като „тък, тък, тък“, това се нарича груб звук. Думата мадхяма означава „между“ или „по средата“, затова мадхяма означава среден звук, шептящ звук или звукът на шепота.

Вайкари

Четвъртият и груб етап на нада се нарича вайкхари. Звукът вайкхари се чува и се създава. Изреченият звук е вайкхари. Създава се от търкането или удрянето на два обекта един срещу друг. Тези честоти на вибрацията достигат до определен обхват.

Да обобщим: вайкхари е грубото качество на органите на речта, мадхяма е по-фино качество на същите физически органи, пашянти е качество на подсъзнанието или несъзнаваното и пара е качеството на душата.

Вселената и нада

Според нада йогите и писанията, занимаващи се с темата на нада йога, нада брахма или основният и трансцедентален звук, е семето от което цялото мироздание се  е развило. Нада йогина вярва, че светът е проекция на звука. Цялата макрокосмична вселена е проекция на вибрацията на звука. От звука, целият свят еволюира. В Библията има препратка: „В началото беше словото и словото беше с Бог“. Това слово се нарича нада или шабда. Суфите в Индия го наричат сурат. Сурат или шабда йога е друго име на нада йога практиката. Суфи мъдреците с философски темперамент също вярват, че светът е произлязъл от звука и формата. Нада йогите вярват, че петте елемента, петте кармендрии, петте гяниндрии, четворният ум/бел. четирите части на ума/ и трити гуни са еволюирали от един вечен звук. Това означава, че практиките, материалът, умът, психиката и интелектуалната вселена, са следствия на нада брахма. Това е крайното вярване на всички нада йоги.

Така нада йогите вярват в реалността, която е проявила себе си от вибрацията. Това е вибрация, която или не вибрира въобще или с такава висока честота, че е отвъд възприятията на човешките сетива.

Вечната или първичната нада има най-високото ниво на честота и вибрация. Когато един обект вибрира с огромна и невъобразима скорост, става неподвижен. Това означава, че най-високата точка на движението и вибрацията е неподвижността. И тази нада се появява, за да бъде съзидателния принцип за цялата материя и цялата материална субстанция.

Нада йогите  сочат, че всичко във вселената е  произлезло и еволюирало от вечната и безкрайна нада. В този смисъл, се пропоръчва един труд по Упанишадите, със специални препратки към Нада Бинду Упанишад и Хамсопанишад.

Музиката също е материализирана форма на нада и движението на праната са нищо друго, освен изражение на нада. Целта на нада йога садхана е да се открие първичният, най-финият и основен вътрешен звук – думата или шабда. За да откриете този трансцедентален и неемпиричен звук, процесът започва от външния груб звук. От тук крайната форма на звука се възприема, само ако се гмурнете в по-дълбоките области на нашето съзнание.

Центърът на нада

Има различни центрове, при които трансцеденталната нада се намира. Бхактите се опитват да намерят центърът на тяхната ища/бел.р.божество, дева/ в анахата. Йогите се опитват да намерят центъра на интуицията в агия. Ведантистите се опитват да намерят центъра на хиранягарбха в сахасрара. Аналогично, нада йогите локализират центъра на нада в бинду. Бинду е център, при който продължителният, вече, нечуваем, неразривен и неударен звук ехти. За да се постигне целта, да се открие нада, се вярва, че първо трябва да се открие бинду.

Преди да тръгнете в дълбините на науката, ще е добре за ученика да намери или открие умствената, астралната и психична природа на звука нада. Различните нада йога практики се въвеждат, за да се помогне на ученика да премине през различни психични и нефизични звуци, пред съзнанието да се хармонизира с реалната нада.

  Практикуване на нада в бхакти йога

Практиките предзнаначени за бхакти йога са включени, като практики за нада йога. Когато бхакти йоги практикува мантра джапа, в първия етап се опитва да даде всичко от себе си, за да поддържа осъзнаването върху звука, произведен от мантрата. След като развие по-дълбоко осъзнаване за звука на мантрата, спира да произвежда чуваема звукова вибрация и във втория етап се опитва да усили осъзнаването си на основата на мантрата, която се повтаря със шепнещи тонове.

Когато овладее задоволително тази задача, той спира да шепне и повтаря същата мантра на ум. Опитва се да чуе умствените и фини ноти, които макар и нечуваеми, може да се визуализират чрез по-дълбока форма на осъзнаване. Понякога на този етап е възможно реално да се чуе същата мантра вътрешно. Бхакти йогинът ще чувства сякаш той наистина пее мантрата чуваемо. Когато осъзнаването на умственото пеене на мантрата е всепоглъщащо  и умът е напълно слят с дълбоката област на осъзнаването, мантра или нада се трансформира в непрекъснато нечуваемо повторение, което ще се появи за ученика в полето на съзнанието, като чуваемо; но ще е невъзприемчиво или нечуваемо за останалите. Това е начинът, по който се преживява нада в практиката по мантра йога на бхакти йогина.

Няколко крии комбинирани с бандхи и мантри трябва да се включат, за да се стимулират спящите психични области. Ученикът трябва да започне със задачата първо да открие звука или нада, като запуши ушите и да слуша вътрешните звуци. Когато практиката сравнително напредне, няма нужда вече да се запушват ушите, за да се свържете с различните измерения на звука. Вместо това, трябва да се свързвате с вътрешния звук по време на неподвижността на нощта без да запушвате ушите. Лесно е да се възприемат вътрешните звуци през нощта или рано сутрин.

Диета на нада йогина

Диетата на нада йогина трябва да е лека и лесно смилаема. Всяка храна, която изпраща бързи потоци кръв към мозъка е нежелателно. Храна, която причинява хипертония или високо кръвно налягане трябва да се избягва. Трябва да се има прием на нормално количество хранителни вещества, за да се поддържа нормалното функциониране на тялото.

Музика и нада йога

Музиката е вид нада йога, при която тя се прави абсолютно научно и класически, за да се усети нада. Развитието на музикалните система в миналото се правило стриктно според вижданията на нада йога садхана. Добре познатата и най-древна Сама Веда винаги била пята с научна точност и според нада йога садханата. На различните етапи на осъзнаване на съзнанието, умът лесно се привлича от различните вълни на нада. Определени вибрации на нада, като че ли са благосклонни към определено време, докато други не са благосклонни към определено време на деня. Определени комбинации от нада прилягат на едни хори и към други не. В музиката тези нада вибрации са познати, като рага или музикални ноти. Рагите с кратки вибрации не са подходящи за някои. Сутрешната музика на Индия, като Бхайрава или Бхайрави рага, приляга на някои, но не на всички. Аз обичам среднощната музика на Индия, Малкос, Дурга или Йогиа раги. Нощната рага, като Бхимпаласи, е много почитана. Общо взето, момичета и момчета на крехка възраст предпочитат Бхайрави. Това показва, че умът реагира различно на различните звукови вълни през различни времена.

Музиката може да се използва, като духовна садхана, като подготвителна практика или като приятна, интересна и вдъхновяваща садхана на нада йога, чрез която умът може да се синхронизира с най-фините вибрации преди да продължат да откриват последният трансцедентален звук на нада.

Време за практика

Може да практикувате нада йога, когато сте свободни. Начинаещият трябва да практикува между полунощ и 2 часа сутринта, период освободен от смущаващото влияния на външния звук. Отсъствието на светлина в атмосферата също спомага за практиката. Това помага умът да стане интровертен.

Предпазни мерки

Някои предпазни мерки трябва да се имат предвид, тъй като нада йога садханата може да доведе до поява на какъвто и да било звук. Понякога, ако практикуващият е в слабо състояние на ума, може да има жужене в ушите през деня. Понякога може да чува звук от камбана или различни други звуци. Проявата на тези различни звуци смущава мира на практикуващия. Ако звукът продължава да дразни ума, нада йога садханата трябва да се изостави. Сигурно и ясно е, че чрез правилната практика на нада йога, вътрешни звуци се развиват на различни етапи. Те не се чуват по друго време на будния период.

Нада йогинът може да чува звуци в будно състояние, ако е на много напреднал етап. Все едно някой му шепне в ухото. Това е вид Сидх; сила да се чува звук от непознатото.

  Подготовка за нада садхана

Първо, нада йогинът трябва да практикува мула бандха/сахаджоли мудра и йога мудра. Те са важни. Когато ги научите, трябва да практикувате кумбхака и да фокусирате съзнанието в бинду. Пранаяма също е важна подготвителна част от тази садхана. Има много пранаяма практики, които могат да накарат нада да се прояви. Една от тях е муурча. Брамари също трябва да се практикува със запушени уши и очите притиснати с пръсти в шанмуки мудра. Горните и долните зъби трябва да са отделени с отпуснати челюсти. След това трябва да последва реалната нада йога.

Практика за проявление на нада

Седнете на стабилна възглавница в клекнало положение, като поставите стъпалата на краката на земята с лакти, почиващи на колената или безрата. За някои по-ниска възглавница ще е удобна и за други по-висока. Най-важното е опашната кост и перинеума да се притискат във възглавницата в точката на муладхара и затова възглавницата трябва да е заоблена и твърда. Затова без свиване на ануса, муладхара чакра ще бъде притисната, като седите на висока и твърда възглавница.

След като практикувате муурча пранаяма, шанмуки мудра, муула бандха, ваджроли/сахаджоли мудра и брамари пранаяма за първите няколко минути, започнете с нада йога по следния начин. Запушете двете уши. Отведете съзнанието в бинду и се опитайте да откриете или да бъдете осъзнати за всеки звук, който е вътрешен. Този вътрешен звук може да наподобява нещо. Може да е като преминаващ облак или течащ поток, ревът на морето или звън от камбана. Може да е звук на флейта, ритъм на китара или звук на чуруликащи птички по  залез. Може да бъде под формата на осъзнаване на далечен океан или звук от гръмотевица. Или може да бъде видение за звездна нощ опразнена от всички звуци. Тези вътрешни звуци трябва да се открият от ученика.

Трудно е да се открие звука в бинду, обиколете с осъзнаване сахасрара или агия или в центъра на мозъка или в тъпанчетата на дясното или ляво ухо. Или фокусирайте ума в чидакаша или в центъра на третото око, докато не получите звука. Методът за откриването му е прост. Вместо да си представяте звук, направете ума еднонасочен, след това открийте първия звук и го преследвайте до края. Един вътрешен звук на нада трябва да се следва до дотогава, докато стане повече и повече ясен и изразен. Като стане такъв, друг звук (съвсем различен звук) се чува и усеща като фон.

Когато откриете втория звук, оставете първия и последвайте втория. Например, затворете очите и слушайте първия звук, например, вечерната песен на птиците. Слушайте го. Когато стане напълно ясен и отличаващ се, намерете друг звук, появяващ се из отзад, като звукът на славея. Сега продължете да следвате съзнанието си. Продължете от звука на нощната песен на птиците.

Оставете музиката на славея да стане по-ясно, докато не изчезне първия звук. Когато стане напълно отличаващ се и ясен за вашето съзнание, друг звук ще се чува, като фон. Този звук може да е като звук на щурци. Когато и този звук стане много ясен за Вас, отхвърлете предишния, песента на славея и изберете нов звук. Той също ще стане по-ясен след известно време и ще бъде заменен от четвърти. Този процес продължава, докато съзнанието напълно се изгуби или съзнанието напълно се опразни от съдържанието на ума.

Нада и кошите

Тези звуци, които се чуват са истински. Те са символи на съдържанието на ума и на съзнанието. Умът разчита на тези символи и бързо търси помощта им. Тези звуци се усещат в по-дълбоките пластове на съзнанието, които се числят към анамая коша, пранамая коша и маномая коша. Тези звуци не са илюзорни. Те може да се разбират, като вибрации на различни сфери на съществуванието Ви. Физическата, пранична, умствена, надпсихичната и ананда или атмична са петте сфери на съществуването. В различните сфери, различни звуци се чуват. Първо са физическите звуци, но когато съзнанието стане фино и премине физическото, се свързва с фини звуци на движението на праничното съзнание във физическото тяло.

Цялото човешко съществуване е разделено на три или подразделено на пет части. Съзнателното състояние се състои от анамая и пранамая коша и тези две тела са съставени от храна и прана. Втората сфера на личността се състои от маномая и вигянамая коша и общо взето съдържат умствена и астрална материя. Третото измерение на съзнанието е областта на анандамая коша, която е пълна с блаженство.

В практиката на нада йога, проявлението на нада се случва според съотношението установено между ума и другите сфери на съзнанието. Например, ако умът или съзнанието имат своя корен във физическото тяло, като затворите ушите ще чуете звуците или вибрациите произведени от движението на сърцето, белите дробове, мозъка, кръвообращението и процесите на метаболизъм и катаболизъм, които се случват в тялото.

Ако съзнанието е проникнало в пранамая коша, ще чуете много повече звуци. Ако умът е отишъл по-надъбоко в анандамая коша, то всички звуци ще изчезнат и на тяхно място ще остане ефекта от нада йога.

Трудно е да се каже, коя конкретна нада принадлежи към определена сфера. В Индия са дадени илюстрации под формата на символични истории. Индивидуалното съзнание, което се издига нависоко и открива трансцеденталните ноти, се символизира с Риши Нарада в индийнската митология. Без да отричаме историческото съществуване на Риши Нарада, езотеричното значение на думата Нарада трябва да се разбере. Предполага се, че Нарада бил риши, който имал вина/бел.р.индийски музикален инструмент/ в ръцете си. В нада йога, звукът от вина се счита да е звук от много висша сфера. Според всички традиционни нада йога култове, надата от флейтата и виината принадлежат към тази сфера на съзнание при която, двайта бхава или двойнствеността на съзнанието престават да съществуват.

Нада йога в Бхагавата

Нада йога се илюстрира във великата книга озаглавена Бхагавата (различна е от Бхагавад Гита). Символично и алегорично описание на нада е дадено под формата на история за Кришна. „Бог Кришна напуснал двореца си посред нощ и отишъл в джунглата. Било пълнолунието на първия месец от зимата. Започнал да свири на флейтата си. Ехото от флейтата се разпростряло в спокойната и несмутена атмосфира. Музиката се издигнала от джунглата и била чута от гопите (селските краварки). Когато те чули звука от флейтата, незабавно напуснали домовете си и техните съпрузи, забравяйке всичко, което се случва. Изтичали, без да се замислят, към мястото от което идвала надата от флейтата. Започнали да танцуват за изпълнителя. След известно време, се случила така, че една от тях започнала да танцува с Кришна“.

Историята звучи фантастично, но всъщност тя не е точно разбрана от хората по света. Разбрана е само от нада йогините. Те считат Кришна да олицетворява тази висша сфера на съзнание, при която нада от тази сфера излиза от най-дълбокото състояние на нада садхана. Когато излъчването от флейтата се случва, сетивата, индриите или сетивното  съзнание, забряват техните обекти и се отдръпват от съответните центрове на удоволствието и възприятието. Те се оттеглят и се връщат към мястото, в което звукът от флейтата или нада се излъчва. Там сетивата танцуват около нада. В това състояние, сетивата напълно се отдръпват от външните обекти. С други думи, йогинът може да каже, че дхарана се случва и изгрява дхяна.

На санскрит, думата кришна означава „това, което се отдръпва“ или „това, което привлича“. Произлиза от корена на думата каршан. Затова думата кришна означава „този, който дърпа“, „този, който отдръпва“ или „привличащият“. Също означава „фермер“ и думата гопи означава „крава“. На санскрит, го означава „сетива“, „крава“, „беден“, „скромен“ и „цялата възприета вселена“. Обикновено думата гопи означава „дъщерята на говедаря“. Символично, гопи означава „сетива“. И кои са тези съпрузи на сетивата (гопи)? Може да се каже, че за очите, формата е съпруга, за ушите – звука. Когато музиката на флейтата се чуе, сетивата на слуха напускат или се отдръпват от външните чуваеми звуци и се сливат с вътрешната нада. Този процес се нарича пратяхара.

  Нада йога и Кабир

Известният нада йогин Кабир, казал в една от поемите си: „Кой свири там на флейта по средата на небето? На сливането на Ганг и Ямуна, се свири на флейта и сливането на трите реки – Ганг, Ямуна и Сарасвати се случва в трикути. О, това е точката на сливане на Ганг и Ямуна. Звукът произлиза от север! Говедарките, чуват звук на флейта и те всички са хипнотизирани от нада“.

Крайното преживяване в нада йога е звук, който е по-висок отколкото звука на флейтата. Музиката от най-висшата сфера не е на флейта, виина, гръмотевица, пляскане или кой да е музикален инструмент. Дори не е подобна на класическата музика от изтока или запада. Музиката от най-висшата сфера се нарича „анахад нада“.

Анахад нада и анахата нада

Какво е анахад нада? До ден днешен, никой не може да Ви каже. Някои казват, че това е космическият звук на ОМ. Други казват, че е като брамари, звук наподобяващ непрекъснат неударен звук на пчела. Някои казват, че това е звука на сърцето.

Някои хора го наричат анахад, докато други анахат. Тези две думи имат две различни значения. Анахата произлиза от „ан“ + „аахат“. „Ан“ означава „не“, „аахат“ означава „това което е ударено, ударено с чук или бито“. Затова анахат означава „неударен или не удряне на две неща“. Обикновено звук се произвежда от две неща, които се блъскат едно в друго, но анахат е звук, който не се произвежда от удар. Той е спонтанен и автоматичен. Някои ученици казват, че нада е анахад. „Ан“ означава „не“ и „хада“ означава „граница“ или „съединение“. От тук анахад означава „без ограничение, без граница“ или „без определеност“. Това е звук, на който не могат да се сложат граници. Може да е всеки звук.

Нада йога и Горакнахт

Великият гуру Горакнатх, ученик на йогинът Матсиендранат, дава описание на нада йога. Той пише: „О, Садху! Направете джапа на Сохам. Тази джапа не трябпа да се прави през ума. Трябва да се прави през съзнанието, така че дори и когато сте ангажирани с ежедневните си дейности, трябва да сте осъзнати на 21 600 ритъма на вашия дъх 24 часа, 15 или 19 дихания на минута (което означава 900 и повече дъха на час). Анахад нада ще се слее и ще се прояви“. Продължава по-нататък: „Ще има светлина в гръбначния стълб. Слънчевата система на сурия над ще се събуди. Ще чувствате неописуем вибриращ звук от всяка пора на вашето тяло и това ще бъде като ОМ или СОХАМ“.

  Крайната нада

Крайната нада, която се проявява във висшите сфери на съзнанието е неописуема. Този звук, който идва от сферата отвъд анандамая коша. Нада йогинът вярва, че точката, в която индивидуалното съзнание се слива с космическото съзнанието е в най-висшето състояние на нада. Ученикът или садхакът осъзнава своето висше съзнание в нада и вижда цялата вселена под формата на звук.

Превод: Димитър Бакърджиев –Йога студио ОМ-Пловдив

www.om-plovdiv.com

Провеждаме нашите занимания в залата на ул.Богомил 31, ет 2.

Адрес на Студиото:

град Пловдив, ул.Богомил 31, ет 2. Телефон:0878 300 250 – Лора Тодорова Email:lalita_pl @ abv.bg
© Copyright 2019 - Йога Студио ОМ