Природата на ума

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Природата на ума

Природата на ума

Свами Шивананда Сарасвати ( 1887 –  1963) е един от най-известните учители на 19 и 20 век в Индия. Гуру и проповедник на йога и веданта. Той основава Обществото за божествен живот в Ришикеш през 1936 г. , написал  е около 300 книги върху йога,  веданта и много други теми.

Умът е сила родена от Атман, тъй като посредством ума Бог проявява Себе си като разграничена вселена от имена и форми. Умът не е нищо друго, а сноп от мисли и навици. Тъй както Мисълта е основата на всички мисли, умът е единствено само мисълта „ аз „ .

Умът е най-великата сила на земята. Онзи, който контролира своя ум е изпълнен със сили, той може да доведе всички умове под свое влияние. Всички болести могат да бъдат излекувани посредством психично лечение.
Човек бива поразен от благоговение и почуда от чудесата и мистериозните сили на ума. Източникът, мястото или поддръжката на този мистериозен ум е Бог или Атман.

Умът е нещо мистериозно, което в действителност е нищо, но върши всичко. Той е роден от илюзорната сила на Бог. Той е продукт на невежеството. Той е съставен от желания, мисли и въображение, една смес от тревога и страх. Той е просто една смес.

Ако се задъхвате или чувствате уморени, когато вървите на малко разстояние това е признак, че сте слаби физически. Ако се чувствате уморени, когато за кратко време изучавате книга това показва, че нещо което е вътре в тялото е слабо. Това „ нещо „ , което е вътре в тялото, което става слабо, когато учите, то е „ ума „ или мисловния принцип. Това ясно показва, че умът съществува.

Умът се чувства уморен след тежка и продължителна работа. По този начин той не може да бъде Атман. Атман е склад на всички сили.

Умът е само инструмент на Атман. Той трябва да бъде дисциплиниран по подходящ начин. Така, както развивате физическото тяло посредством гимнастически или различни видове физически упражнения, трябва да тренирате ума посредством умствена тренировка, умствена култура или умствено сондиране – например трениране на паметта, развиване на размишлението, различаване и  запитване „ Кой съм аз? „ . Самата практика на медитацията сама по себе си е мощно очистително средство за ума. Практикуването на запаметяване е мощно помощно средство за достигане на медитация.

Умът е инструмент или сетиво, което е причина за чувстването на удоволствие и болка. Той е безкраен, тъй като е във всяка душа. Той е във форма на атом и е вечен.

Умът е подобно на чувствителна плака на камера. Така, както снимката на човек, който е застанал пред камерата се запечатва на чувствителната плака вътре, така също картините на всички обекти от света са незаличимо вписани в ума. Умът проектира самия този свят, така както паякът тъче мрежата от собственото си тяло. Нещата, които възприемаме около нас са само ум във форма или субстанция. Умът субективно е съзнание, а обективно -тази вселена.

Така, както физическото тяло е съставено от твърда, течна и газообразна материя, така също умът е изграден от фина материя от различни степени или плътност с различна степен на вибриране. Раджа йогина прониква през различните слоеве на ума посредством интензивна практика.

Умът може да бъде сравнен с водата. Водата съществува в четири състояния, именно причинно състояние във формата на H2O , фино състояние във формата на вода, грубо състояние във формата на лед и газообразно състояние във формата на пара. Така също, умът е в грубо състояние по време на будно състояние, когато той се наслаждава на сетивните обекти, той е във фино състояние, когато функционира в състоянието на сън е в причинното състояние, когато се намира в причинното си  състояние по време на дълбок сън е изпарен подобно на газ, когато се стопи или разтвори в Браман по време на нирвикалпа самади.

Когато оризът има своя собствена индивидуалност може да бъде разграничен. Когато е добре смлян и приготвен във вид на дебела паста оризът губи индивидуалността си. Той е само маса от хомогенна паста. Така също в състояние на дълбок сън умът е подобно на оризова паста. В него няма индивидуалност. Той е една хомогенна маса.

Гхии има две състояния, имено твърдо и течно. Умът е подобен на гхии; в будно състояние той е твърд, а в дълбок сън е течен. В твърдо състояние той е ограничен и груб, така има крайни опитности. В течно състояние той е неограничен и така джива изпитва хомогенно, безгранично блаженство. В състоянието на дълбок сън няма его или индивидуалност. Няма също и желание. Така той изпитва безграничното блаженство на Атман.

Умът е формиран от най-фината част от храната. Той не е нещо солидно. Той е подобен на лек газ, който се разширява или изпарява или като пушека. Когато се гори ароматична пръчица за минута пушекът се разпространява в цялата стая. Така също, умът се разпространява в целия мозък скоро, когато се излъчи от причинното тяло при дълбок сън.

Някои философи казват, че големината на ума отговаря на големината на тялото, с което той е свързан и че се свива и разширява подобно на светлина поставена в съд или в къщата, който и да е случая. Това е погрешно. Пламъкът на светлината нито се увеличава, нито намалява, свива или разширява според пространството. Той остава същият винаги. Умът, затова е всепроникващ и фин.

Цялата огромна вселена изгрява като мисъл или въображение на Същността (атма-санкалпа). Само където има ум вселената ще съществува. Няма ум по време на дълбок сън. Така няма и свят. Колкото повече мислите за обекти, толкова повече светът ще ви се явява като реален. Концепцията за реалността на вселената ще изчезне, ако много често мислите за сетивни обекти. Ако всички мисли се елиминират няма да остане нищо,  което да се нарече ум. Така мислите са ума. Отново, няма такова нещо като свят, независим и отделен от мислите.

Цялата дуалност е в ума. Целият свят на двойственост е причинен от въображението на ума. Ако всички фантазии се отдръпнат в самия ум посредством практиката на различаване, безстрастие, доволство, себе-контрол и концентрация, вие няма да изпитате вселена на двойственост. Умът ще стане не-ум. И когато няма нищо, което да разпознава, той ще почива в източника, Атман.

Умът е един, но посредством силата на илюзията той изглежда като раздвоен в сънното състояние като възприемащ и възприемано. Умът самият приема формата на роза, планина, слон, река, океан, враг и т.н.

Така, както топлината е неразделна от огъня, така също неустойчивостта е неразделна от ума. Това права ума неспокоен. Това неспокойствие е причинено от салата на раджас. Тя е нестабилност причиняваща липса на умствено спокойствие.  Бхактите премахват това люлеене с повтарянето на мантра и предана медитация.

Силата на колебанието сама по себе си е умът. Този свят е единствено колебаещ се ум. Умът става не-ум, ако изчезне колебанието. Умът престава да съществува, ако се лиши от това колебание. Това, което се нарича илюзорната сила на Бог (майя) е този колеблив потенциал на ума. Умът върши опустошенията си посредством силата на неустановеността. Това е тази нестабилност, която довежда до падение мъчещия се аспирант. Унищожете това колебание посредством силно различаване (вивека), постоянна медитация и непрекъсната Брахма вичара (запитване за Брахман).

Скоро след като се прояви нестабилността започват да се появяват различни фантазии. Фантазирането съществува заедно с колебанието. Фантазирането е така опасно, както и колебанието. Колебанието раздвижва ума, фантазирането го угоява. Без колебанието и фантазирането умът е просто нула. Колебанието и фантазирането са двете крила на ума-птица. Отрежете дясното крило със запитване за Атман, а лявото крило с практиката на безмисловност. Голямата птица – ум – ще падне веднага мъртва на място.

Единствената разделяща стена между душата и тялото е умът. Ако тази стена се разруши с непрекъснато запитване за Атман индивидуалната душа (джива) се слива с Върховната Душа, така както реката се слива с океана.

Ако в една тъмна стая има съд, в който има лампа и този съд се счупи  тъмнината в стаята се разпръсква и можете да видите всеки и всичко в тази  стая. Така също, ако тялото-съд е счупено посредством постоянна медитация върху същността, т.е. ако унищожите невежеството и неговите последствия (като идентифицирането с тялото) и се издигнете над телесното съзнание, вие ще видите навсякъде върховната светлина на  Атман .

Затворете очи. Медитирайте. Отворете сърцето си да поеме невидимата сила. В библията ще откриете: „Изпразни себе си, аз ще те изпълня“. Ще имате богато, свръх интуитивно знание, което е отвъд обсега на интелекта. Така както водата тече свободно, когато тапата се махне, така също божествената мъдрост ще потече свободно, когато препятствията на невежеството, които застават на пътя на знанието биват премахнати. Ще имате проблясъци на божествено вдъхновение, разкрития и интуиция. Ще трябва да поставите себе си в състояние на спокойствие, като успокоите всички бликащи мисли и емоции и свържете ума с Източника, като го отдръпнете от сетивните обекти, така както правите с телефона, когато го превключвате и свързвате двама, които искат да разговарят.

Когато бизнесът ви пропадне или изпитвате тежка мъка, заради смъртта на единствения ви син тялото ви измършавява, въпреки че ядете питателна храна. Вие чувствате огромна вътрешна слабост. Когато една майка е дълбоко ангажирана с нещата по женитбата на дъщеря си тя забравя за храната. Тя е винаги щастлива. Сърцето й е изпълнено с радост. Радостта и ведрината са мощни тоници за нейния ум. Тя получава вътрешна умствена сила, въпреки че не приема никаква храна. Това ясно доказва, че умът съществува и че ведрината е добра умствена храна.

Промяна на мисълта, отпускане на ума посредством поддържане на мисли за приятни обекти, ведрина, чиста храна и умствено ободряване в чистата природа се необходими за умственото здраве.

Умът е всичко. Умът може да направи адът – рай и раят – ад. Дръжте тази маймуна-умът с подходящ контрол; тогава само ще бъдете истински щастливи. Умът създава и руши. Той създава цялата вселена посредством силата на въображението. Главната характеристика на ума е въображението. То е създателят и наслаждаващият се на всичкото щастие и мъка. Той е причината за робството и свободата. Умът е всичко. Той е вашият истински приятел и най-лош враг. Нечистият ум е вашия враг. Той създава различни видове привързване. Той е изпълнен с различни дребнави желания и апетити. Висшият ум е рядък приятел и благодетел, тъй като дава истински съвети за начина за достигането на върховната цел на живота. Висшият ум става вашият ръководещ гуру. Чуйте неговия сладък, тих глас и следвайте инструкциите му. Гласът на чистия ум е гласа на Бог. Той е един непогрешим глас. В Багавад Гита ще намерите: „Човек трябва да издигне себе си посредством своя собствен аз, нека той не отслабва същността си. Затова неговия аз е приятеля му и азът е врагът му. Азът е приятеля за този, който е покорил аза, азът е враждебен (и се държи) като (външен) враг за онзи, който не е покорил аза.“ ( VI -5, 6)

На земята няма друго средство за прекосяване на океана на светското съществуване (самсара) освен господството над нисшия инстинктивен ум.

Умът винаги се привързва към нещо обективно. Той не може да стои от само себе си. Той опипва в тъмнина. Той забравя. Той се променя всяка секунда. Ако не се дава храна за няколко дена, той не може да мисли правилно. По време на дълбок сън няма функциониране. Той е пълен с нечистотии, желания и копнежи. Той е объркан, когато е разгневен.  При страх трепери. Той е шокиран, премалява. Как можете да приемате тогава ума за истинската Същност?

Един писател може да напише много книги с помощта на писалка. Химикалката е само инструмент за писателя. Химикалката не може да си мисли: „Аз написах всички тези книги, всичко това е единствено моя заслуга.“ Вашият ум, сетива и тяло са само инструменти в ръцете на Господ. Бог върши всичко: чувствайте това и изоставете извършителството или посредничеството. Ще бъдете освободени от веригите на карма.

Синът наследява само физическите характеристики на баща си, а не умствените черти. Синът има своите собствени мисли, темперамент, тенденции, умствени склонности, черти и т.н. Човек с музикални тенденции може да получи раждането си в къща на именит музикант, за да може да получи подходящи условия за своя по-нататъшен растеж в изкуството на музиката. Това не означава, че той наследява музикалните тенденции от баща си.

Умът получава различни предубеждения. Когато един художник започва да рисува картина на платното, той рисува картината от материала създаден предварително от ума. Всяко действие, което е извършено от физическото тяло е резултат от предварително създадената идея. Умът първо мисли, планира и схематизира. После се проявява самото действие. Например, онзи, който е изобретил часовника първо е имал всичките идеи в ума си за конструирането на оста, различните колела, циферблата, стрелката за минутите, секундите, часовете и прочее. По-късно тези идеи се материализират в действие.

Най-добрите философи и пророци (риши и мъдреци) единодушно се съгласяват, че ума не може да извършва повече от едно нещо в определено време. Две мисли, тясно свързани една с друга, могат да съществуват в едно и също време обаче. В определено време умът може да върши само едно нещо. Тъй като той се движи с огромна скорост напред и назад, вие си мислите, че умът може да обърне внимание на няколко обекта или неща по едно време. Можете или само да виждате, или чувате в определен момент. Не можете да виждате и слушате в същото време. Но този закон не е приложим за развития йоги. Един развит йоги може да върши няколко неща в едно и също време, тъй като неговата воля не е разделена от космическата воля, която е всесилна.

Точката светлина се представя като удължен кръг от светлина, ако почне да се върти бързо. Така също умът може да обърне внимание на едно нещо за определен момент (да чува, вижда или помирише) и може да приема един вид усещане в този момент и тъй като той се движи от един обект на друг с огромна скорост и изглежда, че върши няколко неща едновременно.

Вие можете да тренирате ума по подходящ начин и да му давате подходяща чиста храна за асимилиране. Имайте божествен фон на мислите или умствена картина.

Умът става на това, на което се спира. Това е неотменим психологически закон. Ако почнете да мислите за недостатъците на един човек в това време умът ви се спира на лошите черти и се зарежда с тези качества, независимо дали човека притежава тези лоши качества или не. Това може да е ваше празно фантазиране заради вашето погрешно мислене, лоши тенденции или погрешни (лоши) навици на ума. Човекът може да не притежава и най-малко от лошите качества, които вие му налагате от злонамереност или някаква форма на ревност, дребнаво мислене или навика за намиране на недостатъци. Така, откажете се от опасния навик за порицаване и намиране на грешки на другите. Не лайте като подивяло куче за лошите качества в другите. Прославяйте ги. Ще израснете духовно. Ще бъдете харесвани, уважавани и респектирани от останалите.

Ум, който е винаги изпълнен с надежда, смелост и е решителен за определена цел привлича към себе си елементи, неща и сили подходящи за тази цел.

Разнообразието или разнородността, която виждате в този свят е заради умственото творение. Когато умът е унищожен с разрушаване на мислите, желанията и егоизма, всяка разнородност изчезва. Остава единствено мъдростта.

Така както тялото съществува за наслаждение на сетивата, така както сетивата съществуват за наслаждение на ума, така също умът съществува за наслаждение на Същността (Пуруша). Така както къща, която е приела формата си от различните материали, които са доведени заедно за наслаждението на някой, така също този сложен ум съществува за наслаждение на Пуруша.

Така както вратите са в една вила между външните и вътрешните стаи, така също има врати между по-нисшия и по-висшия ум. Когато умът е пречистен посредством практиката на карма йога, тапас, правилно поведение или практиката на яма, нияма, джапа, медитация и прочее, вратите между нисшия и висшия ум се отварят. Започва различаване между реално и нереално. Окото на интуицията се отваря. Практикуващият е вдъхновен, разкрива се по-висше божествено познание.

Животът на физическото ниво е просто подготовка за вечния живот на безкрайната светлина и радост, която идва, когато човек достигне знанието за Същността с интензивна и постоянна медитация след пречистване на ума. Този безсмъртен живот на вечна радост е описан в Библията като „Царството Небесно „ , което е във вас, в сърцето ви. Реализирайте този безсмъртен живот посредством контрол над ума и се насладете на вечното блаженство на Същността.

 

Провеждаме нашите занимания в залата на ул.Богомил 31, ет 2.

Адрес на Студиото:

град Пловдив, ул.Богомил 31, ет 2. Телефон:0878 300 250 – Лора Тодорова Email:lalita_pl @ abv.bg
© Copyright 2019 - Йога Студио ОМ